Author Topic: รายชื่อหนังสือใหม่ประจำวันที่ 28 ต.ค.62  (Read 1147 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

preeyaporn

  • Moderator
  • เจ้าของโรงเตี๊ยม
  • *****
  • Posts: 615
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำวันที่ 28 ต.ค.62 เป็นวิทยานิพนธ์ 80 รายการและหนังสือบริจาคภาษาไทยจำนวน 12 รายการ รายละเอียด ดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook/2019oct28-92.pdf