อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: preeyaporn on November 04, 2019, 10:30:22 PM

Title: อ่าน Chula Eye Book จาก UCentral APP กันนะคะ
Post by: preeyaporn on November 04, 2019, 10:30:22 PM
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 62 ประชาคมคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถอ่าน Chula Eye Book จาก UCentral APP และเว็บไซต์ Unbound Medicine ได้แล้วนะคะ https://www.unboundmedicine.com/ucentral/index/Chula%20Eye%20Book/Topics