Author Topic: ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 9 เมษายน 2564  (Read 419 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jukkaphop

  • เด็กล้างจาน
  • *
  • Posts: 9
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 9 เมษายน 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core lecture: Approach to hand atrophy (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ผศ.นพ. ณัฐ พสุธารชาติ
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
วันหยุดราชการ วันจักรี

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09:00-13:00 น.: 4th Research day
ณ ห้องประชุม 3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 18 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564563
Link: https://zoom.us/j/6622564563

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Essential in Hospital medicine part 2 (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: รศ.นพ. วิทยา ศรีดามา
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252

เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Disorders of sex hormones and sex development (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ผศ.นพ. ธิติ สนับบุญ
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน