Author Topic: ขอเชิญทดลองใช้ EBSCO eBook Subscription Clinical Collection  (Read 2439 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

sumalee

  • Moderator
  • เจ้าของโรงเตี๊ยม
  • *****
  • Posts: 873
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร เข้าทดลองการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO eBook Subscription Clinical Collection
ระยะเวลาทดลองใช้ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566
"EBSCO eBook Subscription Clinical Collection เป็นคอลเลกชันหนังสือออนไลน์ มีหนังสือให้บริการจำนวนมากกว่า 3,800 เล่ม ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ"
เข้าทดลองการใช้งานได้ที่ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
« Last Edit: September 06, 2023, 01:57:58 PM by sumalee »