Author Topic: ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 5 มีนาคม 2564  (Read 364 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jukkaphop

  • เด็กล้างจาน
  • *
  • Posts: 6
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

สวัสดีทุกท่านครับ ผม นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์ หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านคนใหม่ เริ่มปฏิบัติงานต่อจาก นพ.อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง โดยจะขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครับ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ทางฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาได้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด โดยจะจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ในห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้น โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วม ให้สามารถเว้นระยะห่างได้ดังนี้ครับ
•   อาจารย์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สามารถเข้าร่วมในห้องประชุม หรือผ่าน Application Zoom
•   แพทย์ประจำบ้าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุม
•   นิสิตแพทย์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom
ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมในห้องประชุมกรุณานั่งเว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด

และขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 5 มีนาคม 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม
 
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน