Author Topic: ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2564  (Read 425 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Apirak

  • เด็กล้างจาน
  • *
  • Posts: 11
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ
 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12:00-13:00 น.: Medical Grand Round: Genomics for internist (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
                   สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
การบรรยายแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้องประชุมได้ 100 คน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom
Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: English Admission Round with Case summary* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
(อาจารย์และแพทย์ประจำบ้านทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252)
Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12:00-13:00 น.: Clinicopathological Conference* (บันทึกวีดีโอ)
ผู้บรรยาย:อายุรแพทย์: อ.พญ.ณัฏยา ตียพันธ์
                รังสีแพทย์: อ.พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง
                Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: พญ.พริมพลอย กรีวิโรจน์
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
(อาจารย์และแพทย์ประจำบ้านทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252)
Link: https://zoom.us/j/6622564252
เอกสาร Protocol CPC ได้แนบมากับ e-mail ฉบับนี้
 
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันหยุดราชการ วันมาฆบูชา
 
* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
และขออนุญาตแนะนำหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านคนต่อไป นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
โดยจะขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
 
ขอบพระคุณครับ
นพ.อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน