Author Topic: จุฬาฯ ได้รางวัลสาขาแพทย์จำนวนมากที่สุด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  (Read 2394 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Wanla

  • Administrator
  • เจ้าของโรงเตี๊ยม
  • *****
  • Posts: 615
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้มอบเกียรติบัตรการวิจัยดีเด่น ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดให้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตัดสินครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ที่รัดกุมหลายประการ โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพ และปริมาณงานวิจัย ของคณาจารย์และภาควิชาโดยรวม (ใช้ระดับของวารสาร และค่า impact factors ของวารสาร มาถ่วงน้ำหนักผลงานตีพิมพ์แต่ละชิ้น)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ที่ได้รับ เกียรติบัตรระดับ 5 มีเพียง 2 แห่ง (จากภาควิชาอายุรศาสตร์ทั่วประเทศจำนวนมาก ที่ยื่นส่งข้อมูลให้กับสกว.) คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.cumedicine.org/present/newsdetail.php?n_id=40
« Last Edit: June 19, 2010, 12:31:52 PM by Wanla »