อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Cumedicine Board => CU Medicine Public Board => Topic started by: k_nuy on July 16, 2015, 11:26:17 AM

Title: ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1-2 มีจำหน่ายแล้วที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์
Post by: k_nuy on July 16, 2015, 11:26:17 AM
ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1-2 มีจำหน่ายแล้วที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4563, 02-256-4246 หรือที่ตึกอบรมวิชาการชั้นสอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์