อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Cumedicine Board => CU Medicine Public Board => Topic started by: Wanla on December 25, 2009, 07:05:01 AM

Title: คนไข้ชื่นชม 'dent med - พยาบาลและผู้ช่วย พร้อมพันธุ์ 2 (2-2009)
Post by: Wanla on December 25, 2009, 07:05:01 AM
ฉบับนี้ ชื่นชม คุณหมอธนัฐ ปรัชญา ฉัตรแก้ว ตลอดจนทีมงานพยาบาล ผู้ช่วย และคนงาน ตึกพร้อมพันธุ์ชั้น 2 ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

พ.ปรัชญาเข้ามาสนับสนุนน้องๆ ได้ แต่ห้ามเข้ามาชมเชยตัวเอง