Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจังหวัดหนึ่ง ชื่อว่านรา...:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Wanla
« on: July 22, 2013, 04:42:20 PM »

ได้เวลาแสดงตัว แสดงความสนใจ สำหรับฤดูกาลสมัครของปีนี้แล้วนะครับ น้องๆ

ติดต่อมาได้เลยครับ

หรือส่ง message ผ่านทาง fb ของภาควิชาก็ได้นะครับ https://www.facebook.com/chulamedicine  :emoticon_key_0048:
Posted by: noppacharn
« on: July 07, 2012, 07:37:47 PM »

แพทย์ประจำบ้าน หรือ resident เป็นการเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อให้ได้ วุฒิบัตรของแพทยสภาครับ ในขณะที่ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หรือ fellow เป็นการเรียนอนุสาขาวิชาหลังจากจบแพทย์ประจำบ้านแล้ว เช่น แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เป็นหลักสูตร 3 ปี เพื่อสอบให้ได้วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ครับ ภายหลังจบแล้วจึงจะสามารถเรียนต่อ fellow ซึ่งส่วนใหญ่เรียนต่ออีก 2 ปี เช่น cardiology, GI, nephrology และ hematology เป็นต้น อย่างไรก็ตามบางสาขาวิชามีหลักสูตร resident ด้วย เช่น neurology, hematology, oncology และ dermatology ซึ่งเป็นหลักสูตร 3-4 ปี โดยผ่านอายุรศาสตร์ทั่วไปในปีแรก ยกเว้น oncology ที่ผ่าน 2 ปี จากนั้นจึงเรียนเฉพาะในสาขาย่อยต่อครับ

ดังนั้นการจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องสมัคร resident และ fellow หลังจบ resident เพื่อให้ได้วุฒิบัตรจากแพทยสภาครับ
ส่วนอนุบัตรนั้นเป็นการให้กับผู้ที่ไม่ได้ผ่านระบบ training ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา แต่อาจจบสาขานั้นมาจากต่างประเทศ หรือทำงานในสาขานั้นมาอย่างน้อย 5 ปี โดยผู้บังคับบัญชาต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้แพทยสภา เพื่อให้สามารถสอบอนุมัติบัตรได้ครับ

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกอายุรศาสตร์ เป็นหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บางมหาวิทยาลัยก็มี แต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนบ้าง) เป็นการเน้นทำวิจัยเป็นหลักครับ มีการเรียน การทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะได้ปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้วุฒิบัตรของแพทยสภา พูดง่ายๆ คือ ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ สำหรับ fellow ของจุฬาฯ ต้องเรียนปริญญาโท อายุรศาสตร์ด้วยครับ

สำหรับประกาศนีบัตร เป็นหลักสูตรที่คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำขึ้นสำหรับผู้ที่เรียน resident ที่จุฬาฯ โดยประกอบด้วย ประกาศนียบัตรชั้นต้น 1 ปี และประกาศนียบัตรชั้นสูง 2 ปี โดยแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์จุฬาฯ ต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
Posted by: MEDICINE
« on: July 07, 2012, 05:06:46 PM »

คือผมสงสัยว่า  การสมัครเรียนresident ธรรมดา  กับแพทย์ปริญญาโท medidine ต่างกันอย่างไรใคร  ระยะเวลาเรียน  รวมถึง certicicatedที่ไดรับ  ไม่มีข้อมูลใน cumedicineครับ

แล้วผมเคยได้ยินมาว่า  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา  หรือ resident , fellow ต่างกันอย่างไร  มีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า  ต่างกันที่  ถ้าสมัครผ่านแพทยสภา  จะได้สอบบอร์ดและได้อนุมัตรบัตรแพทย์สถภาเพิ่ม  จากที่ได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงของจุฬา  รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ

ปล.จำlogin เข้าไม่ได้แล้ว  ผิดหมวดประการใดอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ
Posted by: Wanla
« on: June 12, 2012, 01:17:05 PM »

ขอบคุณน้องกอฟ ที่สนใจอายุรศาสตร์ จุฬาฯ นะครับ

ถ้าน้องตั้งใจสมัครอิสระ ทั้งประเภทโครงการหลัก และทั้งจุฬาฯ กับโครงการร่วม ดังรายละเอียดที่ผมระบุไว้ข้างบน ก็น่าที่จะทดลองสมัครดูได้นะครับ  :)
Posted by: กอฟ
« on: June 12, 2012, 10:20:11 AM »

สนใจสมัครปี 2556 freetrain จบจุฬารุ่น 59 เกรด 3.27 จะมีโอกาสได้มั้ยครับ ลองส่ง CV and PS ให้อาจารย์ดูก่อนได้มั้ยครับ Hopeless ก็จะได้ตัดใจ
Posted by: Wanla
« on: May 19, 2012, 03:15:21 PM »

สำหรับการรับสมัครของปีการศึกษา 2556 (มิ.ย. 56) มีผู้มาแสดงความสนใจ เข้ามาพูดคุยกับอ.สมบัติ หรืออาจารย์ท่านอื่นๆ ตลอดจนกรอกข้อมูลของตนไว้ที่ภาควิชา ทยอยกันมาเรื่อยๆ นะครับ

มีที่นั่งว่างจำนวนมาก ทั้งแบบอิสระ และแบบมีต้นสังกัด น้องท่านใดสนใจ รีบติดต่อได้เลย  :)
Posted by: Wanla
« on: November 01, 2011, 05:31:32 PM »

เลื่อนสอบสัมภาษณ์เป็น 14 พ.ย. นะครับ http://www.cumedicine.org/present/newsdetail.php?n_id=58
Posted by: Wanla
« on: August 08, 2011, 11:23:48 AM »

update สถานการณ์รับสมัครนะครับ

ขณะนี้ มีผู้แสดงความสนใจแล้วมากพอควร ทั้งอิสระและมีต้นสังกัด

แต่ยังมีที่ว่างอยู่นะครับ สำหรับของโครงการหลัก มีไม่มากนัก แต่ของโครงการร่วม ยังมีพอสมควร (จุฬา-ชลบุรี จุฬา-จันทบุรี และ จุฬา-หาดใหญ่) สมัครได้ทั้งแบบอิสระ และแบบมีต้นสังกัด

น้องๆ หลายท่าน เล่าให้ฟังว่า ผู้สมัครจำนวนมากมักเข้าใจว่า ถ้ากรอกใบสมัครเลือกจุฬาฯ ก็เป็นการเลือกจุฬา-โครงการร่วมไปด้วยโดยอัตโนมัติ

ที่จริงแล้ว ต้องระบุแยกกันนะครับ ตัวอย่างเช่น ลำดับที่ 1 เลือกจุฬาฯ (โครงการหลัก) ลำดับที่ 2 ระบุว่า จุฬา-โครงการร่วม (โดยไม่ต้องระบุว่า โครงการร่วมกับสถาบันไหน) แต่ถ้าชอบโครงการร่วมที่ใดเป็นพิเศษ ก็สามารถระบุได้เลยเช่นกัน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มนำหนักในการให้คะแนน สำหรับอาจารย์จากสถาบันร่วมนั้นๆ ซึ่งเข้ามาร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ด้วย

ผมเข้าร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์มาหลายปี ขอยืนยันว่า การระบุลำดับ 2 ว่าสนใจจุฬา-โครงการร่วม มิได้เป็นปัจจัยที่ทำให้กรรมการ พิจารณาจัดให้น้องไปอยู่โครงการร่วม เพียงเพราะผู้สมัครท่านอื่น ที่อาจคุณสมบัติเท่ากัน เขาเลือกเฉพาะโครงการหลักอย่างเดียว (แต่น้องเลือกโครงการร่วมด้วย) นะครับ

ไม่มีผู้สมัครสองท่านใด มีคุณสมบัติเท่ากันพอดี ทุกท่านมีความเหลื่อมล้ำกัน และกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยดูจากคุณสมบัติผู้สมัคร

การระบุเลือกจุฬา-โครงการร่วม เป็นตัวเลือกอันที่ 2 นั้น ไม่ทำให้โอกาสได้รับคัดเลือกเข้าในจุฬาฯ โครงการหลัก ลดน้อยลงแต่อย่างใดครับ
Posted by: Wanla
« on: June 08, 2011, 07:02:08 AM »

พี่คะตอนนี้เป็นอินเทิน3สนใจเรียนเมดอ่ะค่ะ. ตอนนี้จุฬามีฟรีเทรนเหลือมั๊ยคะ

ขณะนี้ อยู่ในช่วงรับสมัครครับน้อง ปกติแล้ว วันสัมภาษณ์ (พร้อมกันทั่วประเทศ) มักอยู่ในช่วงปลายตุลา หรือต้นพฤศจิกา นะครับ
Posted by: ปุ้ย
« on: June 07, 2011, 02:17:05 PM »

พี่คะตอนนี้เป็นอินเทิน3สนใจเรียนเมดอ่ะค่ะ. ตอนนี้จุฬามีฟรีเทรนเหลือมั๊ยคะ
Posted by: Wanla
« on: March 07, 2011, 06:02:45 PM »

- ถ้าสนใจโดยเฉพาะผู้ที่ทราบแล้วว่ามีทุน หรือสมัครแบบอิสระ สามารถเข้ามาพบเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผม น.พ.สมบัติ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ที่ 02-2564265 ยินดีต้อนรับครับ :)

อ.สมบัติหมายถึง การสมัครสำหรับปี 2555 นะครับ ซึ่งขณะนี้ทยอยรับสมัครแล้ว มีน้องๆ ที่สนใจ เข้ามาขอปรึกษาอยู่เรื่อยๆ ท่านไหนสนใจ med อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม โทรเข้ามา หรือเข้ามาคุยได้ตลอดนะครับ
Posted by: TABCU
« on: March 07, 2011, 11:34:15 AM »

- ถ้าสนใจโดยเฉพาะผู้ที่ทราบแล้วว่ามีทุน หรือสมัครแบบอิสระ สามารถเข้ามาพบเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผม น.พ.สมบัติ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ที่ 02-2564265 ยินดีต้อนรับครับ :)
Posted by: nOTE
« on: August 01, 2010, 08:33:29 PM »

มา open house เลยครับ
...เรียน med ได้มากกว่าที่คิด ;)
Posted by: leilani_idcu
« on: July 24, 2010, 12:39:41 PM »

ถ้าจะมางานประชุมวิชาการอยู่แล้ว  สามารถมาหาคำตอบได้ในงาน open house วันศุกร์บ่ายค่ะ
Posted by: ดนยา กระจ่างวิทยา
« on: July 23, 2010, 04:42:51 PM »

ปิดรับสมัครเมื่อไหร่เหรอคะ สนใจมากๆ และเตรียมจะไปประชุมวิชาการ med ที่จุฬา ตอนสิงหาคมนี้ แต่อยากทราบว่า แตกต่างอย่างไรบ้างระหว่างจุฬา-จุฬา กับโครงการร่วมอื่นๆ น่ะค่ะ ทั้งในเรื่องประสบการณ์และวิชาการ