Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
#ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566
หนังสือพร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
------------------------------------------------
จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. Clinical laboratory science : concepts, procedures, and clinical applications / editor, Mary Louise Turgeon
ISBN: 9780323829342
CALL: QY25 T936L 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/3K9Vz2N
2. Campbell's physical therapy for children / Robert J. Palisano, Margo N. Orlin, Joseph Schreiber
ISBN: 9780323797962
CALL: WB460 P57819 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/42GJ4TO
3. Exercise physiology for health, fitness, and performance / Denise L. Smith, Sharon A. Plowman, Michael J. Ormsbee
ISBN: 9781975179557
CALL: WE103 P732e 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/3z9tC4Y
4. ECG workout : exercises in arrhythmia interpretation / Jane Huff
ISBN: 9781975174545
CALL: WG18.2 H889e 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/3z6qRRY
5. Braunwald's heart disease review and assessment / edited by Leonard S. Lilly
ISBN: 9780323835138
CALL: WG210 B82552 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/3JMYI7B
6. Oxford textbook of heart failure / edited by Andrew L. Clark, Roy S. Gardner, Theresa A. McDonagh
ISBN: 9780198766223
CALL: WG370 O9819 2022
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/3lRxi8m
7. ExpertDDX. Abdomen and pelvis / Atif Zaheer, Siva P. Raman, Bryan R. Foster, Ghaneh Fananapazir
ISBN: 9780323878661
CALL: WI141 E9699 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/42GJw4s
8. Review of surgery for ABSITE and boards / editors, Christian de Virgilio, Areg Grigorian
ISBN: 9780323870542
CALL: WO18.2 R454 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/40hF36H
9. Procedures in cosmetic dermatology : lasers, lights, and energy devices / edited by Elizabeth L. Tanzi, Jeffrey S. Dover
ISBN: 9780323829052
CALL: WR650 P962 2023
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/3npBQDH

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook   https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
2
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566-31 มีนาคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
ไม่มีกิจกรรม


วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99576900305?pwd=L2RGeXN5UVZlVk40KzU0QmRiQVlFQT09
Meeting ID: 995 7690 0305
Password: 112233


วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Resident meeting with postgrad
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 

วันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Morbidity and Mortality Conference*
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ผู้บรรยาย : พญ.หยกพร วีระภัทรวณิช, นพ.โสภณวิชญ์ ถิ่นว่อง
ผู้ดำเนินรายการ : นพ.ปฏิญญา มณีส้าว


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/96785123230?pwd=b21oWVhvWW8vUG9OVzdicDRKTmpiZz09
Meeting ID: 967 8512 3230
Password: 041318

เวลา 12.00-13.00 น.: Interdepartment Conference: A 86-year-old male with gross hematuria 2 wk PTA* (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย :         
- พญ. นุตประวีณ์ จังศิริวัฒนธำรงค์
- พญ. วรรณี เจียมใจไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา :
- อ.นพ.พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร
- อ.นพ. ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล
- ผศ.นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์
- ผศ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ : Moderator
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/97328350158?pwd=UmxSelN0cGVyRFJSNHhSbTFmeDBHUT09
Meeting ID: 973 2835 0158
Password: 421130

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
3
ประกาศ!!
ตารางเวลาเปิด-ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ประจำเดือน เมษายน 2566
4
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวน 2 เล่ม
รายละเอียดดังนี้
1. การรักษามะเร็งทางเดินปัสสาวะ = Comprehensive management of urologic oncology / ผู้เขียน, ธนัญญ์ เพชรานนท์, จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์
ISBN: 9786165943017
CALL: WJ160 ธ211ก 2565
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3TuEOSY
หนังสือจัดแสดงแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
ด้วยความขอบคุณยิ่ง

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
5
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566-24 มีนาคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
Journal watch: Intravenous Doxycycline, Azithromycin, or Both for Severe Scrub Typhus
ผู้บรรยาย: นพ.ณัฏฏ์ฐภกรณ์ ไหมอ่อน
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
Expert commentator: อ.นพ.ปวัตน์ พื้นแสน

Journal club: Low LDL-­C level and intracranial haemorrhage risk after ischaemic stroke
ผู้บรรยาย:
1. พญ.ชมพูนุท ธงสุวรรณ
2. พญ.ปัญญพร เต็มภัทราโชค
3. พญ.ปุญณิศา ตาลกิจกุล
4. พญ.ชัญญา มุกดารัศมี
5. พญ.นันทวรรณ นำเกียรติสกุล
6. นพ.นิติพัฒน์ ศรีปิยะโสธร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์
Expert commentator: อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย

**เอกสารประกอบ journal club, journal watch ได้แนบไว้ใน email ฉบับนี้แล้วครับ
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/97939148489?pwd=SW5qUGxtYXB3Q3JtVXdneXhacXlXUT09
Meeting ID: 979 3914 8489
Password: 200366
 


วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/94456095126?pwd=RDFVL2FGOFlEMDNPSXptUEc2WFZ2dz09
Meeting ID: 944 5609 5126
Password: 485448

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Clinicopathological Conference
ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ
รังสีแพทย์: อ.พญ.นันทพร พิทักษ์เวช
Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: พญ.โสวิชญา ปานทอง
Case protocol: https://drive.google.com/file/d/1yG0uw7h8L5BGmVfFHmeaTszBP15kD0TN/view?fbclid=IwAR2SJY8tJxdXFiTYbqpej9OwPEnJ3__h7-GsMFLnjyDWb2OoygxgULp1ESY
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/97987518918?pwd=aTBXcnJmMGdSQWRJLzc3bnRXamFWQT09
Meeting ID: 979 8751 8918
Password: 287355


 
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99649401843?pwd=RFVtbnlLL2NMK3UrTUZSeFhiYzdWZz09
Meeting ID: 996 4940 1843
Password: 112233
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
6
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566-17 มีนาคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
ไม่มีกิจกรรม
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/94316390520?pwd=K1ZxWnlGaEpFcTF1eFg5ME9GSnJBZz09
Meeting ID: 943 1639 0520
Password: 112233

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสที่ 16 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Special Lecture: More than you ever wanted to know about FH
ผู้บรรยาย: Eric Sijbrands MD. Ph.D.
Professor of internal medicine at the Erasmus MC in Rotterdam, Netherlands
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/6iXGLHmczTxH1NB59
 
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/92162011646?pwd=ZWF0L2tOM1BiWE9TZjlzYkVvTlJPdz09
Meeting ID: 921 6201 1646
Password: 112233
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   


7
ขอเชิญนิสิต คณาจารณ์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh"
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคารอปร ชั้น 8
* ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิต คณาจารณ์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น
ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://bit.ly/3kwi2wO
หมายเหตุ: กรุณาเตรียมเครื่อง Macbook ของท่านมาเข้าร่วมอบรมด้วย
ดูรายละเอียดการอบรมอื่นๆ ได้ที่
https://library.md.chula.ac.th/workshop.htm

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
8
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร เข้าทดลองการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO eBook Subscription Clinical Collection
ระยะเวลาทดลองใช้ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566
"EBSCO eBook Subscription Clinical Collection เป็นคอลเลกชันหนังสือออนไลน์ มีหนังสือให้บริการจำนวนมากกว่า 3,800 เล่ม ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ"
เข้าทดลองการใช้งานได้ที่ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
9
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก อ.ดร.นพ.สุวศิน อุดมกาญจนนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 2 เล่ม
รายละเอียดดังนี้
1. Predicting kidney transplantation outcomes and exploring novel matrices for therapeutic drug monitoring of tacrolimus / Suwasin Udomkarnjananun
ISBN: 9789464238907
CALL: WJ368 S967p 2022
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3ZISxHZ

หนังสือจัดแสดงแล้วที่มุมผลงานอาจารย์ และมุมหนังสือใหม่ ชั้น 2

ด้วยความขอบคุณยิ่ง

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
10
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
วันหยุดราชการเนื่องด้วยวันมาฆบูชา
 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/98669282581?pwd=bGVGTUh0M3lQOGczd1JWb1RzSW4yQT09
Meeting ID: 986 6928 2581
Password: 112233
 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Delirium in hospitalized patients* (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : อ.นพ.ณัฐพล อุบลสูตรวนิช
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/92963341692?pwd=NjFpelNycW8rTjZaRExLZkdHd2QxUT09
Meeting ID: 929 6334 1692
Password: 882224
 
วันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Parasitic infection* (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91342090162?pwd=RlJ3VFBQcjRLelptbXU3L2hRQmJxUT09
Meeting ID: 913 4209 0162
Password: 405297
 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/96796234628?pwd=ZzVISHVOMGJodmlOV1crVHNsdXpRdz09
Meeting ID: 967 9623 4628
Password: 112233
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. ชานนท์ รักษ์สุธี
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   

Pages: [1] 2 3 ... 10