Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Endocrine aspect in critically ill patients* (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : รศ.พญ. ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91346592917?pwd=N2lsV1JuNEt2U3h5eHE4aGhDU3JKZz09
Meeting ID: 913 4659 2917
Password: 217562

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
งดกิจกรรม Admission Round

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
งดกิจกรรม Admission Round เนื่องจากเป็นวันสอบรายยาวแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่สาม

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
2
ขอเชิญนิสิต คณาจารณ์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, แนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และบริการ Book Delivery, Request Document, Off Campus Access"

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคารอปร ชั้น 8
*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิต คณาจารณ์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3QWoU2K
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://library.md.chula.ac.th/workshop.htm
3
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 1 รายการ ดังนี้
1. แนวทางเวชปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด จำนวน 2 เล่ม

ด้วยความขอบคุณยิ่ง
------------------------------------------------
หนังสือพร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
1. แนวทางเวชปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ISBN: 9786169154150
CALL: WQ330 น927 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3HbroWw
4
#ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
หนังสือพร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
------------------------------------------------
จำนวน 3 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. Paul's fundamental immunology / [edited by] Martin F. Flajnik, Nevil J. Singh, Steven M. Holland
ISBN: 9781975142513
CALL: QW504 F9804 2023
ดูรายละเอียดได้ที่: https://bit.ly/3DkeJzh
2. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice / บรรณาธิการ, วิฐารณ บุญสิทธิ์
ISBN: 9786164436145
CALL: WS350 มม482จ 2565
ดูรายละเอียดได้ที่: https://bit.ly/3Y1JuRF
3. รู้ทันโรคภัยกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ / บรรณาธิการ, อนุตตร จิตตินันทน์, วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี
ISBN: 9786161120481
CALL: WA108 ร714 2557
ดูรายละเอียดได้ที่: https://bit.ly/3XUr1X2

5
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 - 27 มกราคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/93591957413?pwd=OEI0dXhzS0c2YVFOaVhka2JVY29wUT09
Meeting ID: 935 9195 7413
Password: 718362

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Clinicopathological Conference
ผู้บรรยาย:     อายุรแพทย์ : อ.พญ.นุสรา ภาคย์วิศาล
      รังสีแพทย์ :  ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง
      Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ปฏิญญา มณีส้าว

Protocol Link:
https://drive.google.com/file/d/1wLXpnRsJS5RCy6anluSBt5V6qAXu6XHP/view?fbclid=IwAR1Vd97CGvNiEre8JiCUg8LhHTa6ZbomFU4CHJXMPbr1t19UWEIaiYP3Mfo

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/96354101578?pwd=SGRCK0k3eWFrak95K2NGdTBHYTZlZz09
Meeting ID: 963 5410 1578
Password: 015202


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99734746760?pwd=enl0dG5RbGtmbU40M2RkWGFoSFF5Zz09
Meeting ID: 997 3474 6760
Password: 772874

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
6
ประชาสัมพันธ์   
โปรแกรม Stata version 17 พร้อมให้บริการแล้วนะคะ
ติดต่อขอใช้โปรแกรม กรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/q2EuXruLoubGCNCT9  หรือ  หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
โปรแกรม Stata จัดซื้อโดยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการเฉพาะประชาคมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และอาจารย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เท่านั้น  (บุคลากร รพ.จุฬาลงกรณ์ หากต้องการใช้กรุณาแจ้งหอสมุดเพื่อพิจารณา)
Stata เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตัวเลขสถิติทุกประเภท ทั้งข้อมูลจากการทดลอง ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยโปรแกรม STATA ถูกออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้งานโปรแกรมStata  ใช้ได้ทั้งกับการทำงานทั่วไป และการทำงานวิจัยต่างๆ  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Stata คือ สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมการทำงานและวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ บริหารธุรกิจ วิจัยทางการเงิน การตลาด พฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา (Researcher Thailand, 2021)
*สอบถามการติดตั้งโปรแกรม :  ติดต่อ หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
*สอบถามในการใช้โปรแกรม : ติดต่อฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ : https://bit.ly/3X3q9iM
Stata Training: https://learning-innov.md.chula.ac.th/moodle/course/view.php?id=34

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
7
ประกาศ
วันที่ 22 มกราคม 2566
หอสมุดเปิดทำการ เวลา 9.00-19.30 น.
เนื่องจาก บริษัท เข้าดำเนินการกำจัดปลวก-แมลง
--------------------------
Announcement
On 22 January, 2023
The library opening hours at 9:00 AM - 7:30 PM
for termites control.

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
8
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 - 20 มกราคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.
Journal watch: National Improvements in Resident Physician-reported Patient Safety after Limiting First-year Resident Physicians’ Extended Duration Work Shifts: A Pooled Analysis of Prospective Cohort Studies
ผู้บรรยาย: นพ. สุรชัย เล็กสุวรรณกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา:
- รศ.พญ. รภัส พิทยานนท์
- รศ.ดร.พญ. รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

Journal club: Renin-Angiotensin System Inhibition in Advanced Chronic Kidney Disease * (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย :    
1. นพ. ฐปนา ตระกูลสิริศักดิ์
2. นพ. จุมพล ศราทธทัต
3. นพ. ภาณุวัฒน์ พลัง
4. นพ. ณภัทร ณรงค์ฤทธิ์
5. พญ. ประนัปดา เชาว์ณัฐเศวตกุล
6. พญ. วรดา วรมิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ. จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์      

**เอกสารประกอบ journal club, journal watch ได้แนบไว้ใน email ฉบับนี้แล้วครับ
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91230782054?pwd=M3IyeWp1MkJuZzFBUEtVYUVINTBiZz09
Meeting ID: 912 3078 2054
Password: 996905


วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/95841039282?pwd=eU9rK1V5QWxPZDVUYkk4dXFpRGFrdz09
Meeting ID: 958 4103 9282
Password: 078889

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Resident meeting with postgrad
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/92567854766?pwd=Y3BUSUhXTlpSSG1GVGo3MURaWGVMQT09
Meeting ID: 925 6785 4766
Password: 347973

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
9
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
------------------------------------------------
รายชื่อหนังสือจัดซื้อภาษาอังกฤษ จำนวน 8 รายการ มีดังนี้
1. A guide to laboratory investigations / Michael F. McGhee, Caroline A. Saxelby and Niall McKay
ISBN: 9780367500771
CALL: QY80 G946 2022 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9780367500771
2. Essentials of clinical radiation oncology / editors, Sarah M.C. Sittenfeld, Matthew C. Ward, Rahul D. Tendulkar, Gregory M.M. Videtic
ISBN: 9780826169082
CALL: QZ39 E7875 2022 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9780826169082
3. Essentials of foot and ankle surgery / edited by Maneesh Bhatia
ISBN: 9780367464240
CALL: WE880 E7815 2021 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9780367464240
4. Brain injury medicine : principles and practice / editors, Nathan D. Zasler, Douglas I. Katz, Ross D. Zafonte
ISBN: 9780826143044
CALL: WL354 B814 2022 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9780826143044
5. Essential concepts in MRI : physics, instrumentation, spectroscopy and imaging / Yang Xia
ISBN: 9781119798217
CALL: WN185 X6e 2022 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9781119798217
6. Managing medical and obstetric emergencies and trauma : a practical approach / edited by Rosamunde Burns, Kara Dent
ISBN: 9781119645740
CALL: WQ240 M26615 2022 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9781119645740
7. Clinical guide to paediatrics / edited by Rachel Varughese and Anna Mathew
ISBN: 9781119539117
CALL: WS39 C64185 2022 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9781119539117
8. Pediatric dermatology in skin of color : a practical guide / by Manish K. Shah, Preeti K. Sheth
ISBN: 9780367760632
CALL: WS265 S525p 2021 
ดูรายละเอียดได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9780367760632

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
10
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 - 13 มกราคม 2566 ครับ   
ขอเรียนแจ้งทุกท่านห้องประชุมที่ใช้ดำเนินกิจกรรมส่วนกลางจะย้ายไปใช้ที่ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ แทนในตลอดปี 2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99961315228?pwd=NWRiQVY1M3Z3NW1yRzlHK0ZUMkcrUT09
Meeting ID: 999 6131 5228
Password: 892238

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Management of hematologic malignancy treatment complications* (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : อ.พญ. จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/98105070215?pwd=bHN1WEV5SE93S0UwUUdpSHhPTkFHQT09
Meeting ID: 981 0507 0215
Password: 859633

วันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/98765029270?pwd=bHJURnl4d1lPc0NaZXVtUWNhdjBrZz09
Meeting ID: 987 6502 9270
Password: 976476

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
Pages: [1] 2 3 ... 10