Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก
รศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวน 3 เล่ม
โดยมีรายละเอียดหนังสือดังนี้
การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล = Antimicrobial stewardship in hospitals
Antimicrobial stewardship in hospitals
CALL: QV250 มม482ก 2561
ISBN: 9786164432000
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.at/bikYZ
หนังสือพร้อมให้บริการที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
ด้วยความขอบคุณยิ่ง

 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook คลิก‼️  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library คลิก‼️  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter คลิก‼️  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
92
ประกาศ!
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566
หอสมุดเปิดบริการเวลา 09:00-24:00 น.

Announcement!
On June 3-5, 2023
Medical library will be open from
9:00 A.M. to Midnight.


 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  คลิก‼️  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library คลิก‼️  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter คลิก‼️  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
93
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 – 26 พฤษภาคม 2566 ครับ   

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99911470672?pwd=NWI0OWdFQ1BLZFN6L0tsUk1YaGJhUT09
Meeting ID: 999 1147 0672
Password: 414539

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Clinicopathological Conference
ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: อ.พญ.ณิชา ซึงสนธิพร
รังสีแพทย์: อ.พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง
Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: นพ.ปฏิญญา มณีส้าว
Case protocol: https://drive.google.com/file/d/1ge7b6ny-ieAA8ZFVad_CKI4jiB59vnko/view?fbclid=IwAR3NOKEK0t0mfo7CwM7pGGIg3Pp4yaUKsBy9ifhefuXDf17c6Uj9HHd_4Q8
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91768938856?pwd=U2o4b2ZqSlduL2NabjZobkZKSVZmdz09
Meeting ID: 917 6893 8856
Password: 745872

วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/97874945594?pwd=SjlQZDZjNE9xTDYzYkt2ajE5R0hXUT09
Meeting ID: 978 7494 5594
Password: 182507

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ
94
ขอเชิญเข้าใช้งานหนังสือใหม่จาก Book Ovid รอบที่ 2 ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 14 มิ.ย. 66
จำนวน 10 รายการ ดังนี้
1. Artificial Intelligence for Improved Patient Outcomes
Copyright Year: 2023
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781975197933     
Author: Byrne, Daniel W.
https://shorturl.asia/0x2pN
2. Cutaneous Toxicities to Anti-Cancer Therapies
Copyright Year: 2023
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781975157890     
Author: LeBoeuf, Nicole; Alloo, Allireza 
https://shorturl.asia/YkcMv
3. Differential Diagnoses in Surgical Pathology: Gynecologic Tract
Copyright Year: 2023
Edition: 2nd Ed.
ISBN: 9781975199012     
Author: Vang, Russell; Yemelyanova, Anna; Seidman, Jeffrey D.     
https://shorturl.asia/Kk9s4
4. Fast Facts for the Family Medicine Board Review
Copyright Year: 2023
Edition: 2nd Ed.
ISBN: 9781975206963
Author: Domino, Frank   
https://shorturl.asia/MeIo8
5. Hematopathology of the Skin: Clinical & Pathological Approach
Copyright Year: 2023
Edition: 2nd Ed.
ISBN: 9781975158552     
Author: Gru, Alejandro A.
https://shorturl.asia/m48Co
6. Instructional Course Lectures, Volume 72
Copyright Year: 2023
Edition: ICL 72
ISBN: 9781975201388     
Author: Galinat, Brian; Navarro, Ronald A.     
https://shorturl.asia/GpMnV
7. Kaplan & Sadock's Study Guide and Self-Examination Review in Psychiatry
Copyright Year: 2023
Edition: 10th Ed.
ISBN: 9781975199111     
Author: Eric Rashad Williams , Lindsay Moskowitz , Robert Boland , Marci     
https://shorturl.asia/IyweF
8. MD Anderson Surgical Oncology Manual, The
Copyright Year: 2023
Edition: 7th Ed.
ISBN: 9781975192631     
Author: Feig, Barry W. 
https://shorturl.asia/vaTUd
9. Orthopaedic Knowledge Update 14
Copyright Year: 2023
Edition: 14th Ed.
ISBN: 9781975197469     
Author: Galatz, Leesa M; Azar, Frederick M.
https://shorturl.asia/jxbBZ
10. Sarrafian's Anatomy of the Foot and Ankle
Copyright Year: 2023
Edition: 4th Ed.
ISBN: 9781975160630     
Author: Kelikian, Armen S.; Sarrafian, Shahan K.     
https://shorturl.asia/dCbYW

สามารถเข้าใช้งานและดูรายละเอียดได้ที่
ON Campus Access
https://bit.ly/3y4uWo9
OFF Campus Access
https://login.cuml1.md.chula.ac.th/login เลือก Ovid

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  คลิก‼️  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library คลิก‼️  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter คลิก‼️  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
95
#ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
หนังสือพร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
------------------------------------------------
จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
1. Basics in clinical nutrition / editor-in-chief, Lubos Sobotka ; associate editors, Simon P. Allison [and six others]
ISBN: 9788074924279
CALL: WB400 B311 2019
ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่: https://bit.ly/450Ktpp

 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook คลิก‼️  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library คลิก‼️  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter คลิก‼️  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
96
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 – 19 พฤษภาคม 2566 ครับ 

 

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

Journal club: Acute effect of coffee consumption on health among ambulatory adultsผู้บรรยาย:

1. พญ.กรองทอง เนียมศิริ

2. พญ.เคียงชน ประกอบกิจ

3. พญ.อนงค์นาถ แก้วตัน

4.นพ.ทศพล พูลสมบัติ

5. นพ.สาริศ ภู่วิทยพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์

Expert commentator: พญ.มนัญชยา ฐาปนะสุต**เอกสารประกอบ journal club, journal watch ได้แนบไว้ใน email ฉบับนี้แล้วครับ

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91733847228?pwd=SUJJUkhLMVFleHBuZ2hXb2w3QklkUT09

Meeting ID: 917 3384 7228

Password: 262629

 

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99078432830?pwd=a09kUW11a215VVZhLzNqZEVGZ0p0QT09

Meeting ID: 990 7843 2830

Password: 046272

 

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

วันหยุดราชการเนื่องในวันพืชมงคล

 

วันพฤหัสที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00-13.00 น.: Special Lecture: หลักการบริหารองค์กรและ HA

ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link:  https://chula.zoom.us/j/92800175997?pwd=VUtIZGZUT005RjhMVEEydVhuZ0g1Zz09

Meeting ID: 928 0017 5997

Password: 749310

 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/94338429751?pwd=M1R2bTJocnhXMmw0ZGZ4a2g2YWNiZz09

Meeting ID: 943 3842 9751

Password: 965537

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ
97
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ   

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 – 12 พฤษภาคม 2566 ครับ   

 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

ไม่มีกิจกรรม

 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/93589315977?pwd=ay9uVmJPYmNWdWR0TlJLTUtEdk5pdz09

Meeting ID: 935 8931 5977

Password: 123456

 

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

ไม่มีกิจกรรม

 

วันพฤหัสที่ 11 พฤษภาคม 2566

ไม่มีกิจกรรม

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91542357107?pwd=ekJLMjNGcm9VMmJERWhhVDIvenFiQT09

Meeting ID: 915 4235 7107

Password: 112233

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   

98
ขอเชิญนิสิต คณาจารณ์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows"
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคารอปร ชั้น 8
* ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิต คณาจารณ์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น
ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://bit.ly/3wnPHeU
ดูรายละเอียดการอบรมอื่นๆ ได้ที่
https://library.md.chula.ac.th/workshop.htm

 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook คลิก‼️  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library คลิก‼️  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter คลิก‼️  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
99
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก
อ.พญ. ขวัญศิริ นราจีนรณ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จำนวน 1 เล่ม
โดยมีรายละเอียดหนังสือดังนี้
ชีวิตและคำสอนของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ = The Life and lessons of Sir William Osler / ผู้เขียน, ฮาร์วีย์ คุชชิง ; ผู้แปล, วิภาดา กิตติโกวิท
CALL: W61 ค617ช 2566
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3VnK6AV
หนังสือพร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
ด้วยความขอบคุณยิ่ง

 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook คลิก‼️  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library คลิก‼️  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter คลิก‼️  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
100
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ   

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 5 พฤษภาคม 2566 ครับ   

 

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

ไม่มีกิจกรรม

 

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/91986390353?pwd=K1RZVUt6NzcwOEpQMmx3S0RteVdidz09

Meeting ID: 919 8639 0353

Password: 001122

 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00-13.00 น.: Special Lecture: Art of Living (Part II)

ผู้บรรยาย: ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หรือผ่าน Application Zoom

Zoom Link:  https://chula.zoom.us/j/92016217229?pwd=d2craUdxaldhWlhwUjNUUWhTK1RjUT09

Meeting ID: 920 1621 7229

Password: 363192

วันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันหยุดราชการเนื่องในวันฉัตรมงคล

 

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566

วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

นพ.ชานนท์ รักษ์สุธี

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
Pages: 1 ... 8 9 [10]