Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
MDCU Library / LIBRARY WORKSHOP JUNE 2022
« Last post by sumalee on June 20, 2022, 08:27:45 AM »
LIBRARY WORKSHOP JUNE 2022
✔️แนะนำการค้น Evidence based และการสืบค้นฐานข้อมูล PubMed อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Medical Subject Headings (MeSH)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตึก อปร ชั้น 8
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3wP1Mt6
92
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 ครับ   

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Journal club : Faecal immunochemical testing in symptomatic patientsto prioritize investigation: diagnostic accuracy from NICE FIT Study* (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย :   นพ. เจริญศักดิ์ คุปตะวาณิช
           นพ. นพรุจ ยุทธนา
           พญ. วรรณี เจียมใจไพบูลย์
           พญ. ศตพร จันทสุทธิกุล
           พญ. สิตานัน ชินางกูรภิวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :    อ.นพ. จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์
                   อ.พญ.เกศินี เธียรกานนท์
                            Journal watch : Balanced Multielectrolyte Solution versus Saline in Critically Ill Adults
ผู้บรรยาย : นพ. วิณห์ กุลวิชิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
(เอกสารประกอบ journal club, journal watch ได้แนบไว้ใน email ฉบับนี้)

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/91297886038?pwd=YllqZWJVaUlkWTJkekZ0VUduaXlpZz09
Meeting ID : 912 9788 6038
Password : 221354
 
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/97014392750?pwd=c2Q0VUhUN3J5K2h2bVI1YUgyUVFHdz09
Meeting ID : 970 1439 2750
Password : 561409

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
เวลา 12.00-13.00 น. : Core lecture : How I treat constipation
ผู้บรรยาย : ผศ.พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/94115012655?pwd=YS9XeHpFeVl0eDhWTCt0TzZzczQ4Zz09
Meeting ID : 941 1501 2655
Password : 996961

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 12:00-13:00 น. : Clinicopathological Conference
ผู้บรรยาย:  อายุรแพทย์ :  อ.นพ. ธิติ อัศวภาณุมาศ
                 รังสีแพทย์ : อ.พญ. อธิชา อริยะชัยพาณิชย์
   Diagnostician : concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ภคณัฏฐ์ เดชารัตนชาติ
Protocol Link : https://drive.google.com/file/d/1hWLmyJ-DmfsEAJlsS5-e5hFCzRSA1BgA/view?fbclid=IwAR2udfD6Z_W7irkvYEsrUJUZ0j0VhbzugJRd0uw3VC-jS4IrERfLYii07OE

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link :  https://chula.zoom.us/j/93430380963?pwd=U1Z2UVZWcTZIeVQ3L2JRaTh0anBZQT09
Meeting ID : 934 3038 0963
Password : 595783

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 07.30-08.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/99924037490?pwd=UFNrRjVja3BqZWN0T3NwdFUzVkNJZz09
Meeting ID : 999 2403 7490
Password : 166533

เวลา 12.00-13.00 น. : Core lecture : Congenital Adrenal Hyperplasia
ผู้บรรยาย : รศ. นพ. สารัช สุนทรโยธิน
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/98631027502?pwd=WUV5bHpIb2U1T0s3bTZBL1FiN011UT09
Meeting ID: 986 3102 7502
Password: 518673

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

และขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรม
Chula CV Grand Rounds : Medical Marijuana and Cardiovascular Medicine
Moderator : ผศ.พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
             ผศ.นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 น.
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนทาง QR code ใน Poster ที่แนบมาในอีเมลล์ฉบับนี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิศรุต สกุลภาพทอง
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
93
มาแล้ว!! วีดีโอบันทึกย้อนหลัง การอบรมของหอสมุด  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
หัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และวิธีใช้บริการ Book Delivery, Request Document, Off campus access"
สำหรับท่านที่พลาดการอบรมแบบสด ๆ สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ที่
http://library.md.chula.ac.th/workshop.htm

--------------------------------
สามารถรับชมรับฟังคลิปวีดีโอต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง youtube ของหอสมุด
https://www.youtube.com/channel/UC7UfjMW9vtleDGXPv2Fdu5Q/videos
94
ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
95
ขอแจ้งวันปิดทำการก่อนเวลา
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
หอสมุดเปิดทำการเวลา 9.00-19.30 น.
เนื่องจาก บริษัท เข้าดำเนินการกำจัดปลวก-แมลง
*เปิดให้บริการเฉพาะประชาคมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น*
ขออภัยในความไม่สะดวก
96
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 – 17 มิถุนายน 2565 ครับ   

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
ไม่มีกิจกรรม
 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/99431471838?pwd=Ny92RnFrS2pRWDV1ejgvYkZVNXppZz09
Meeting ID: 994 3147 1838
Password: 172075

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Morbidity and Mortality Conference*
ผู้บรรยาย : นพ. ชยานันท์ สันติธรรมากร, พญ. มัลลิกา ธรรมาเจริญราช
ผู้ดำเนินรายการ : นพ. เฉลิมชนม์ สุทธหลวง

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link :  https://chula.zoom.us/j/99714034439?pwd=VVpzL0lTUVBpUHJSTUw1TVlacnF2Zz09
Meeting ID: 997 1403 4439
Password: 787760
 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 07.30-08.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/97354581482?pwd=bS93eEg2VnZvWDRIa1h5NkU5REcvUT09
Meeting ID: 973 5458 1482
Password: 988194

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิศรุต สกุลภาพทอง
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   


97
ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมผลงานอาจารย์ ชั้น 1 และ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
98
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

กระผม นพ. วิศรุต สกุลภาพทอง หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านคนใหม่ เริ่มปฏิบัติงานต่อจาก นพ. นภนต์ หิรัญบูรณะ โดยขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน 2565 ครับ   

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Core lecture : Common Airway Disease 
ผู้บรรยาย : อ.พญ. สริตา ธาวนพงษ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/93775654418?pwd=QWVaNEJpT0FQcVF2UkNmbndRZlZadz09
Meeting ID: 937 7565 4418
Password: 831719
 
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
เวลา 12.00-13.00 น. : Special lecture : Leadership 101 
ผู้บรรยาย : ผศ.นพ. ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/91855221043?pwd=UzFmOTZwTlhHbzFGdHRtQ21zRnQwZz09
Meeting ID: 918 5522 1043
Password: 396436
 
**ขอเรียนแจ้งงดกิจกรรม Admission Round เนื่องจากการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่  2 ของราชวิทยาลัยฯ อายุรแพทย์

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ไม่มีกิจกรรม 
 
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Core lecture : Dementia and Other Common Cognitive Disorders
ผู้บรรยาย : อ.ดร.นพ. ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/92434894513?pwd=WWd6WVUxYm1CMW1GSndyUzNvWWZ4dz09
Meeting ID: 924 3489 4513
Password: 642006

**ขอเรียนแจ้งงดกิจกรรม Admission Round เนื่องจากการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่  2 ของราชวิทยาลัยฯ อายุรแพทย์

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิศรุต สกุลภาพทอง
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   


99
ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมผลงานอาจารย์ ชั้น 1 และ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
100
MDCU Library / LIBRARY WORKSHOP JUNE 2022
« Last post by sumalee on May 30, 2022, 02:04:09 PM »
LIBRARY WORKSHOP JUNE 2022
.การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows และวิธีใช้บริการ Book Delivery, Request Document, Off campus access
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjiNDIP3devMZrqQDaRbaw8gVbuH8M0627DIRHFfh0I7SsBQ/viewform

.แนะนำการค้น Evidence based และการสืบค้นฐานข้อมูล PubMed อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Medical Subject Headings (MeSH)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBjr3EOqxW496MMmN3fygj2B4IYikGkdrQ2NKo3vydz_Fhw/viewform
Pages: 1 ... 8 9 [10]