Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565
แบ่งเป็นหนังสือบริจาค ภาษาอังกฤษ 3 เล่ม ภาษาไทย 22 เล่ม
รวมจำนวน 17 รายการ 25 เล่ม
รายละเอียดดูที่
http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
22
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
หอสมุดเปิดทำการ
เวลา 9.00-19.30 น.
เนื่องจาก บริษัท เข้าดำเนินการกำจัดปลวก-แมลง และฉีดพ่นเชื้อรา
**ขออภัยในความไม่สะดวก
23
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ   

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 ครับ    :emoticon_key_0003:

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 

 เวลา 12:00-13:00 น. 
Journal Club Demonstration: Critical appraisal and methodology of diagnostic studies   

ผู้บรรยาย:  อ.นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์ 

การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252   

 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 

เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252   

     

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 

 เวลา 08.00 – 13.30 น. The 5th Research day 

ณ ลานกิจกรรมและ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 โซน B

*กำหนดการกิจกรรม The 5th Research day ได้แนบมากับ e-mail ฉบับนี้ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 

เวลา 12:00-13:00 น.: Morbidity and Mortality Conference *   

ผู้บรรยาย: พญ.ณัฎฐ์สิดา รัตนวิริยะชัย, พญ.กมลชนก ตันโชติกุล
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. เฉลิมชนม์ สุทธหลวง 

ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 2C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252   


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565   

เวลา 07.30-08.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252   

 

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย   

ขอบพระคุณครับ   

นพ.นภนต์ หิรัญบูรณะ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน   
24
สวัสดีวันสงกรานต์ครับ
ขอแนะนำ CPC ประจำเดือน เมษายน 2565 ครับ
โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น.
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกคนร่วม discuss กัน และมีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ร่วม discuss เช่นเดิมครับ
CPC ประจำเดือนนี้ เป็นการอภิปรายผ่านทาง Application Zoom เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
อายุรแพทย์:  อ.นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
รังสีแพทย์: รศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสิต
Diagnostician: concealed identity

Case protocol: https://drive.google.com/file/d/1nul9OilmZQyeWVzde_fB995HRJotFW9l/view?usp=sharing

ขอบคุณครับ
25
ประกาศ
26
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2565 ครับ 
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
ไม่มีกิจกรรม
 
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   
Link: https://zoom.us/j/6622564252 
   
วันพุธ-ศุกร์ ที่ 13-15 เมษายน 2565
วันหยุดสงกรานต์
   
ขอบพระคุณครับ   
นพ.นภนต์ หิรัญบูรณะ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน 

27
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 4-8 เมษายน 2565 ครับ 

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

เวลา 12:00-13:00 น.: Core lecture: Cancer screening in general practice (บันทึกวิดีโอ)   

ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล

การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252 

 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252 

   

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

ไม่มีกิจกรรม 

   

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

เวลา 12:00-13:00 น.:  “Appropriate use of opioid in palliative care”
โดย คณาจารย์ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom

Meeting ID: 916 3897 7281

Password : 910183

Link: https://chula.zoom.us/j/91638977281?pwd=SlErWXdKaXVZYW00KzY1R1dOSU8ydz09


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 

เวลา 07.30-08.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252   

Link: https://zoom.us/j/6622564252 

   

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

ขอบพระคุณครับ   

นพ.นภนต์ หิรัญบูรณะ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน 
28
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าใช้วารสารที่บอกรับใหม่
จาก Elsevier 3 ชื่อเรื่อง ดังนี้

1. Annals of Oncology
https://www.sciencedirect.com/.../annals-of.../issues...

2. Genetics in Medicine
https://www.sciencedirect.com/.../genetics-in.../issues...

3. Journal of Pain
https://www.sciencedirect.com/.../the-journal.../issues...

OFF Campus Access
https://login.cuml1.md.chula.ac.th/login
เลือก ScienceDirect
29
Elsevier ขอเชิญเข้าใช้  “Clinician of the Future” report 2022 รายงานที่รวบรวมการวิจัยเชิงลึกจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก 3,000 คนจาก 100 ประเทศ ซึ่งเน้นในเรื่องการเสริมทักษะเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ และการขยายกำลังคนทางการดูแลสุขภาพ
สามารถเข้าใช้ทางลิงก์ได้ที่ https://www.elsevier.com/connect/clinician-of-the-future
30
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565
แบ่งเป็นหนังสือใหม่ขอใช้ก่อน 5 เล่ม ภาษาอังกฤษ 2 เล่ม ภาษาไทย 3 เล่ม 
และหนังสือใหม่ภาษาไทย 48 เล่ม เป็นผลงานอาจารย์ 5 เล่ม
รวมจำนวน 48 รายการ 53 เล่ม
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10