Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล JOVE สำหรับห้องสมุดคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวข้อ: Using JoVE Resources in Teaching & Research
- จัดโดย: สำนักพิมพ์ JoVE
- วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 (ตามเวลา กทม.)
- สถานที่จัด Zoom online
โดยลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมได้ที่ https://bit.ly/3P3Cb88
ผู้อบรม:  Yutika Lad
                 Yutika is the Senior Curriculum Specialist (Faculty Support) for Southeast Asia at JoVE. She holds an MSc in Clinical Neuroscience from University of Roehampton in the UK and has worked with numerous academics and researchers across Southeast Asia understanding their specific needs and helping them get the most out of the JoVE platform.
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
12
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจจกรรม Publication Ethics and Research Integrity in Science Author Workshop ที่จัดขึ้นโดย Elsevier
กิจจกรรมจะถูกตั้งขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00-17:00 SGT
สมัครร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/UrNiK หรือ Scan QR Code
13
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Ovid Online Exhibition – Resources for Learning 2022
หัวข้อกิจกรรม
- Courseware for learning patient-centred interactions and communication skills
- New engaging resources for understanding Anatomy and Physiology
- Latest content and innovations for knowledge in Nursing and Allied Health

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.00 - 14.00 น. AEST
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับลิงก์นิทรรศการออนไลน์และกำหนดการของกิจกรรมโดยละเอียดพร้อมเวลา https://shorturl.asia/byczL หรือ Scan QR code
14
ข่าวสารดีๆจาก UpToDate ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน
In This Issue:
- Updated Registration Process (CA Only)
- New Key Points Panel
- Using Graphical Answers
- Rate UpToDate Topics and Graphics
- Enhanced Drug Search Features (CML/PVD Only)
- Patient-authored Topics
- Interactive Clinical Decision Guidance (ADV Only)
- Wolters Kluwer Featured Solution: Harmonized Care (INT Only)
- Wolters Kluwer Featured Solution: EmmiEducate (PVD Only)
- Wolters Kluwer Featured Solution: ABCs of Drug Pricing (CML Only)

*ปัจจุบัน UpToDate Connection ให้บริการภาษาสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เกาหลี และจีน
15
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
แบ่งเป็นหนังสือซื้อภาษาอังกฤษ 14 เล่ม และหนังสืออภินันทนาการ 13 เล่ม จัดแสดงที่มุมผลงานอาจารย์ 4 เล่ม
รวมจำนวน 20 รายการ 27 เล่ม
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมผลงานอาจารย์ ชั้น 1 และมุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th

รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ
1.Carpenter's neurophysiology : a conceptual approach
ISBN 9780367340605
WL102 C295 2022
2.Complete guide for interventional radiology : an in-depth guide to interventional radiology coding, billing
and reimbursement for facilities and physicians
ISBN 9781622547425
WN202 C737 2021
3.Cardiovascular and pulmonary physical therapy : evidence to practice
ISBN 9780323624718
WF145 C267 2023
4.Diagnostic Imaging. Chest.
ISBN 9780323796637
WG141 D536 2022
5.Diagnostic Imaging. Genitourinary.
ISBN 9780323796057
WJ17 D536 2022
6.Diagnostic Ultrasound. Abdomen & pelvis.
ISBN 9780323794022
WI17 D536 2022
7.Diagnostic Imaging. Head and neck
ISBN 9780323796507
WE39 D536 2022
8.Essentials of health promotion
ISBN 9781526496232
WA590 W881e 2022
9.A practical approach to movement disorders : diagnosis and management
ISBN 9780826146588
WL390 P895 2022
10.Payne's handbook of relaxation techniques : a practical guide for the health care professional.
ISBN 9780702076503
WB545 P346 2022
11.Metastatic diseases : novel approaches in diagnosis and therapeutic management
ISBN 9781771889179
QZ203 M587 2022
12.Hair disorders : diagnosis and management.
ISBN 9781138611900
WR450 H153 2022
13.Atlas of differential diagnosis in neoplastic hematopathology.
ISBN 9780367637248
WH17 G661a 2022
14.Maxcy-Rosenau-Last public health and preventive medicine.
ISBN 9781259644511
WA100 M463p 2022
รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาไทย
1.โรคเอ็มดีเอสในประเทศไทย = Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand.
ISBN 9786164076662
WH385 จ683จร 2564
2.การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery.
ISBN 9789740340959
WL358 จ683กก 2565
3.Comprehensive wound care 2021
ISBN 9786169261742
WO700 ค187 2564
4.โรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสในเด็ก
ISBN 9786164076808
WS200 จ683ณร 2565
5.ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ = Medical immunology
ISBN 9786164074637
QW504 จ683ภ 2562
6.Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว
ISBN 9786164076051
WC100 จ683อร 2564
16
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ขอใช้ก่อน ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
เป็นหนังสือจัดซื้อภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ดังนี้
1. Pocket cardiology 2023
CALL# WG39 P739 2023
จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดดูที่
http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
17
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ   

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ครับ   
 :emoticon_key_0003:

*หมายเหตุ meeting ID ของ application zoom แต่ละกิจกรรมเป็น link เฉพาะของกิจกรรมนั้นๆ


วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 12:00-13:00 น.  : Core lecture: Immunization in adults
ผู้บรรยาย: ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
การบรรยายผ่าน Application Zoom 

https://chula.zoom.us/j/97429205251?pwd=ekdzZVFBVHpNU2lOdVIyZWtIRUdxQT09

Meeting ID: 974 2920 5251
Password: 888989

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom https://chula.zoom.us/j/94393363236?pwd=eXovOVlUT1oyZkNsNWNzSkRsRVZLdz09

Meeting ID: 943 9336 3236
Password: 158483 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 

วันฉัตรมงคล

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ไม่มีกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565   

เวลา 07.30-08.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom 

https://chula.zoom.us/j/95043958400?pwd=a0lhaUdRd0VkVEdpY3BvcDY4V211UT09

Meeting ID: 950 4395 8400

Password: 516386

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย   

ขอบพระคุณครับ   

นพ.นภนต์ หิรัญบูรณะ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน   
18
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ขอใช้ก่อน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565
แบ่งเป็นหนังสือซื้อภาษาอังกฤษ 2 เล่ม หนังสืออภินันทนาการ 3 เล่ม
รวมจำนวน 3 รายการ 5 เล่ม
รายละเอียดดูที่
http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
19
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
หอสมุดเปิดทำการเวลา 9.00-24.00 น.
20
ขอเชิญทดลองใช้หนังสือ book@ovid จำนวน 7 รายการ รอบที่ 2 ดังนี้
1. Acute Pain Management Essentials
2. Coping with COVID 19: The Medical, Mental, and Social Consequences of the Pandemic
3. Designing Clinical Research
4. Goodheart’s Same-Site Differential Diagnosis: Dermatology for the Primary Health Care Provider
5. Nutrition in Clinical Practice
6. Pocket Emergency Medicine
7. Washington Manual of Outpatient Internal Medicine
ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 19 พ.ค. 65
ดูรายละเอียดได้ที่
ON Campus Access
http://library.md.chula.ac.th/bkovid.htm
OFF Campus Access
https://login.cuml1.md.chula.ac.th/login เลือก Ovid
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10