Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ
 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 19 มกราคม 2567 ค่ะ   

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.
Journal watch: A Placebo-Controlled Trial of Percutaneous Coronary Intervention for Stable Angina (ORBITA-2 trial)
ผู้บรรยาย: นพ.ยศกร อนุกูลการกุศล
อาจารย์ที่ปรึกษา:
- รศ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
- อ.นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา

Journal club: Efficacy of emergency department calcium administration in cardiac arrest: A 9-year retrospective evaluation
ผู้บรรยาย:
1. แพทย์หญิงปัณณพร ลี่สถาพรวงศา
2. แพทย์หญิงพิชามญชุ์ อัศวสุดสาคร
3. แพทย์หญิงพิชญาภา หาญประมุขกุล
4. แพทย์หญิงเมธาวี เกียรติปานอภิกุล
5. นายแพทย์กิตติ เลิศสุทธิเมตตา
6. แพทย์หญิงกสิชล หอมบุบผา
อาจารย์ที่ปรึกษา:
- อ.นพ.พฤทธิ์ อัศววรฤทธิ์
- อ.นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์

ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 


วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/94850004486?pwd=R0ZUbkxQT214TzY0NmgvRnlXWDRNQT09
Meeting ID: 948 5000 4486
Password: 160167


วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.: Core lecture Interactive session : Inpatient glycemic control
ผู้บรรยาย: อ.พญ.ณิชากานต์ หลายชูไทย
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์   
(แพทย์ประจำบ้านควรศึกษาวิดีโอกิจกรรมในหัวข้อ IPD DM Management ที่อัพโหลดในเว็บไซด์ภาควิชาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ก่อนมาเข้าร่วมกิจกรรม)


วันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2567
ไม่มีกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/98778608417?pwd=ak00TTBaTzg2ZUVtMXcyeDJxTTZJdz09
Meeting ID: 987 7860 8417
Password: 604131


ด้วยความเคารพอย่างสูง 

พญ.นันทวรรณ นำเกียรติสกุล

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ
12
 ขอเชิญนิสิต คณาจารณ์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นและการจัดการข้อมูลการแพทย์” หัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote21 สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows และแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และบริการ Book Delivery, Request Document, Off Campus Access"
 วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคารอปร ชั้น 8
 ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3H7cMYA (จำนวนจำกัด)

 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
13
ประกาศ!
วันที่ 21 มกราคม 2567
หอสมุดเปิดทำการ เวลา 9:00-19:30 น.
เนื่องจาก บริษัท เข้าดำเนินการกำจัดปลวก-แมลง
---------------------------------------
Announcement!
On January 21, 2024
Medical Library will be open from
9:00 a.m. to 7:30 p.m.
for termites control.
14
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ
 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 12 มกราคม 2567 ค่ะ   

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
ไม่มีกิจกรรม


วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/91811316609?pwd=MUtDSkpYMTd5aXoxL1JJTllNMU9EUT09
Meeting ID: 918 1131 6609
Password: 355555วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.: Core lecture “Hospital Medicine”
ผู้บรรยาย: รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


วันพฤหัสที่ 11 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.: Morbidity and Mortality Conference ประจำเดือน ธันวาคม 2566 

ผู้บรรยาย: นพ.ศิรวิชญ์ เจริญชัยกุล และ นพ.ภานุวัฒน์ ซิ่วกุ้ง

ผู้ดำเนินรายการ: พญ.ชวัลญา อังศุวัชรากร
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 


วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/96059926289?pwd=MDdSZFJrd0lyR0NiN3lhdS9BU3JRQT09
Meeting ID: 960 5992 6289
Password: 821300

เวลา 12.15-13.00น.: Core lecture interactive session “New normal for diagnosis and management of NAFLD/MAFLD”
ผู้บรรยาย: ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
(แพทย์ประจำบ้านควรศึกษาวิดีโอกิจกรรมในหัวข้อ New normal for diagnosis and management of NAFLD/MAFLD ที่อัพโหลดในเว็บไซด์ภาควิชาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ก่อนมาเข้าร่วมกิจกรรม)


ด้วยความเคารพอย่างสูง 

พญ.นันทวรรณ นำเกียรติสกุล

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ
 
15
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ
 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 มกราคม 2567 ค่ะ   
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่


วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/92137369551?pwd=RHhTelZoN3FPL0xGK2o3MkFBRzgzZz09
Meeting ID: 921 3736 9551
Password: 091070วันพุธที่ 3 มกราคม 2567
ไม่มีกิจกรรม


วันพฤหัสที่ 4 มกราคม 2567
ไม่มีกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
เวลา 7.30-8.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/92818740891?pwd=Q0lpN2FkR3czQjhqaFRXMTNVNDFWQT09
Meeting ID: 928 1874 0891
Password: 489153
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง 

พญ.นันทวรรณ นำเกียรติสกุล

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ
 
16
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำราวิธีวิทยาการวิจัยด้านสุขภาพ. เล่ม 2
CALL: W84.3 จ683ต 2566  v.2 
ISBN: 9786164078703
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/9slxf

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Q&A ไขปัญหา "รับมือไข้เลือดออก"
CALL: WC528 ค459 2558
CALL: WC528 ค459 2560
CALL: WC528 ค459 2561
ISBN: 9786167829562
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/G1dzo

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาวะวิกฤตทางวิสัญญีวิทยา 2 = Anesthetic crisis 2
CALL: WO275 จ683ภ 2566  v.2
ISBN: 9786164078710
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/MGiVf

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การระงับความรู้สึกที่ระบบประสาทส่วนกลางสำหรับการผ่าตัดคลอด
CALL: WO305 จ683ก 2566
ISBN: 9786166043198
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/Cykzv

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นรีเวชวิทยา, เล่มที่ 1-3
CALL: WP100 จ683น 2565  v.1
CALL: WP100 จ683น 2565  v.2
CALL: WP100 จ683น 2565  v.3
ISBN: 9786164078031 (vol. 1)
ISBN: 9786164078048 (vol. 2)
ISBN: 9786164078055 (vol. 3)
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/MxAIc

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Q & A ไขปัญหา "ไข้ในเด็ก"
CALL: WS440 ช576คว 2559
ISBN: 9786167829630
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/Gx1kR

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก อ.พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสาทจิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วยสมองเสื่อม (The BPSD book)
CALL: WT155 จ683ปฐ 2566
ISBN: 9786166039191
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/6D3Yh

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1
CALL: QS4 บ248ก 2565  v.1
ISBN: 9749941918 (2565)
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/abBnD

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พยาธิวิทยาพื้นฐาน : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
CALL: QZ4 ศ169พ 2565 
ISBN: 9789740340942
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/mTf9R

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

เวชศาสตร์ใต้น้ำ : พื้นฐานและเวชปฏิบัติ
CALL: WD850 ว896 2565 
ISBN: 9786164220805
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/eP9AG

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ผศ.พญ.สุมิตรา ประเทพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดการทางเดินหายใจแบบฉุกเฉิน = Emergency airway management
CALL: WF145 ส843ก 2565
ISBN: 9786165907200
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/ZpfBO

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก รศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy
CALL: WF148 มม482ก 2565
ISBN: 9786165863087
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/d7Hsj

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ผศ.นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแพทย์ปริวรรตในประสาทศัลยศาสตร์ = Translational medicine in neurosurgery
CALL: WL368 ก495 2565
ISBN: 9786165904971
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/Kgdqk

. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = Pediatric emergency
CALL: WS205 ก721 2566 
ISBN: 9786162717178
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/9ZLr7

ด้วยความขอบคุณยิ่ง
17
ประกาศ!
หอสมุดปิดบริการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567
Announcement!
Medical Library will be closed
On 31 December, 2023 to 1 January, 2024
18
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ
 
ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566 ค่ะ    


วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 
เวลา 11.30-13.00 น.: New Year Medicine Party
ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/92144878795?pwd=TG9LNm16R0tDRXN4UGJjdUNqU1J1QT09
Meeting ID: 921 4487 8795
Password: 852584


วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Post Graduated Committee And Resident Meeting ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.: Clinicopathological Conference ประจำเดือน ธันวาคม 2566
อายุรแพทย์: อ.นพ. ปรีดี กาญจนาพงศ์กุล
รังสีแพทย์: อ.พญ.วิยะดา สุภาดุลย์
Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สาริศ ภู่วิทยพันธุ์

Protocol link
https://drive.google.com/file/d/1aKKbZ1aU8MKVuzjPl7bx7O8ELCCYeA6a/view?fbclid=IwAR3o-xNrNL_hAjWc-N89k9lwpeJAPje26e6vPk9Rwbv8VXPbq19IEz2TLYY
 
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/91306901006?pwd=MkhmdGZVVU1UOThDeTgxbVlVTjhKQT09
Meeting ID: 913 0690 1006
Password: 277203

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566
วันหยุดชดเชยปีใหม่ 

 
ด้วยความเคารพอย่างสูง 

พญ.นันทวรรณ นำเกียรติสกุล

หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ 
 
19
ขอเชิญทดลองใช้หนังสือออกใหม่  book@ovid จำนวน 15 เล่ม รายการ
ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2566 - 20 ม.ค.2567
1. 5-Minute Clinical Consult
Copyright Year: 2024
Edition: 32nd Ed.
ISBN: 9781975210731
Author: Domino, Frank
https://shorturl.asia/S8s6n
.
2. Atlas of Amputations and Limb Deficiencies: Surgical, Prosthetic, and Rehabilitation Principles
Copyright Year: 2024
Edition: 5th Ed.
ISBN: 9781975184452
Author: Krajbich, Joseph Ivan; Pinzur, Michael S.; Potter, Benjamin K.
https://shorturl.asia/fw34N
.
3. Barash, Cullen, and Stoelting's Clinical Anesthesia
Copyright Year: 2024
Edition: 9th Ed.
ISBN: 9781975199074
Author: Cullen, Bruce F.; Stock, M. Christine; Ortega, Rafael
https://shorturl.asia/9bgvA
.
4. ECG Workout: Exercises in Arrhythmia Interpretation
Copyright Year: 2023
Edition: 8th Ed.
ISBN: 9781975174545
Author: Jane Huff
https://shorturl.asia/Ba1YI
.
5. Ernest E. Moore Shock Trauma Center at Denver Health Illustrated Tips and Tricks in Trauma Surgery
Copyright Year: 2024
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781975109516 
Author: Moore, Ernest E.; Fox, Charles
https://shorturl.asia/IvzH7
.
6. Fluids & Electrolytes Made Incredibly Easy!
Copyright Year: 2024
Edition: 8th Ed.
ISBN: 9781975209315
Author: Willis, Laura M.
https://shorturl.asia/VlPKW
.
7. Grossman & Baim's Handbook of Cardiac Catheterization 
Copyright Year: 2024
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781496399281
Author: Moscucci, Mauro
https://shorturl.asia/UwicT
.
8. Healthcare Delivery in Surgery: Scientific Principles and Practice 
Copyright Year: 2024
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781975196370
Author: Dimick, Justin B.
https://shorturl.asia/5sXGo
.
9. Mechnical Ventilation for Respiratory Failure: Demystifying the Box in the Corner of the Room 
Copyright Year: 2024
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781975171094
Author: Schwartzstein, Richard M.
https://shorturl.asia/iRZCD
.
10. Michigan Manual of Plastic Surgery 
Copyright Year: 2024
Edition: 3rd Ed.
ISBN: 9781975197391
Author: Brown, David L.
https://shorturl.asia/Q4RKt
.
11. Minimally Invasive Surgery in Foot and Ankle: A Percutaneous Approach 
Copyright Year: 2024
Edition: 1st Ed.
ISBN: 9781975198701
Author: Vulcano, Ettore; Johnson, Holly; Schipper, Oliver
https://shorturl.asia/Jy28k
.
12. Product Guide to Skin & Wound Care
Copyright Year: 2020
Edition: 8th Ed.
ISBN: 9781496388094
Author: Cathy Hess
https://shorturl.asia/Iezv9
.
13. Review of Radiologic Physics
Copyright Year: 2024
Edition: 5th Ed.
ISBN: 9781975199043
Author: Sensakovic, William
https://shorturl.asia/gzdtx
.
14. Rogers' Textbook of Pediatric Intensive Care 
Copyright Year: 2024
Edition: 6th Ed.
ISBN: 9781975174217
Author: Donald H. Shaffner MD; David G. Nichols MD
https://shorturl.asia/jpnVS
.
15. Wound Care Made Incredibly Easy! 
Copyright Year: 2024
Edition: 4th Ed.
ISBN: 9781975209216
Author: Lippincott Williams & Wilkins
https://shorturl.asia/7yTDJ
.
สามารถเข้าใช้งานและดูรายละเอียดได้ที่
ON Campus Access
https://bit.ly/3y4uWo9
OFF Campus Access
https://login.cuml1.md.chula.ac.th/login เลือก Ovid
.
 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook   https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
20
#ขอแนะนำหนังสืออภินันทนาการ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2566
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก อ.นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Title: GI survival guide for interns and medical students : problem-based case discussion / บรรณาธิการ, ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ, เกศินี เธียรกานนท์
CALL: WI100 จ683ก 2565 
ISBN: 9786164076945
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/nY26K
หนังสือจัดแสดงที่มุมหนังสือผลงานอาจารย์ ชั้น 1 และ พร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2

2. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Title: หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพันผ้าเทป = Taping technique : principles and applications / คณะผู้เขียน, สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล
CALL: QT260 ห321 2564 
ISBN: 9786163146908
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/DYIuV

3. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Title: หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพันผ้าเทป = Taping technique : principles and applications / คณะผู้เขียน, สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล
CALL: QT260 ห321 2565 
ISBN: 9786163149268
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/NX4em

4. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก อ.นพ.ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Title: Short note in clinical oncology : basic medical oncology / บรรณาธิการ, ก่อเกียรติ์ กังวานทัศน์
CALL: QZ200 มข285ช 2562 
ISBN: 9786164383722
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/Dudjy

5. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก อ.นพ.ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Title: Short notes in clinical oncology : common cancer mangement / บรรณาธิการ, ก่อเกียรติ์ กังวานทัศน์
CALL: QZ200 มข285ช 2565 
ISBN: 9786164387775
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/RSpuP

6. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Title: ๓๗ ปี บนเส้นทางสามพราน กับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ / บรรณาธิการ, วิชัย โชควิวัฒน ; คณะทำงาน, นิรชา อัศวธีรากุล, สุภาภรณ์ บุญปก, วันเพ็ญ ทินนา
CALL: WA546.JT3 ว539ส 2566 
ISBN: 9786165690225
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/ieZOS

7. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Title: อาการวิทยา : ฉบับพกพา / บรรณาธิการ, ลัลธริมา ภู่พัฒน์
CALL: WB100 อ585 2563 
ISBN: 9786164881501
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/ys6i0

8. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Title: ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ, วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
CALL: WB115 มม482ต 2565 
ISBN: 9786162798993
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/RJFqd

9. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
Title: Common consultation in infectious diseases / บรรณาธิการ, รุจิภาส สิริจตุภัทร
CALL: WC100 ค187 2566 
ISBN: 9786169375432
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/6dJeu

10. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
Title: Update in infectious diseases 2023 / บรรณาธิการ, ภาคภูมิ พุ่มพวง
CALL: WC100 อ552 2566 
ISBN: 9786169375425
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/ntIYu

11. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก อาจารย์ขวัญฤทัย พันธุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Title: การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / ขวัญฤทัย พันธุ
CALL: WF26 ข275ก 2565 
ISBN: 9789740339380
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/TMvQB

12. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
Title: การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม / บรรณาธิการ : พิมล เชี่ยวศิลป์, ศศิธร เพชรจันทร และอภิสิทธิ์ ทองไทยสิน
CALL: WH100 ก449 2566
ISBN: 9786168212844
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/Pdj43

13. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
Title: โรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 38 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี / สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, อภัสณี บุญญาวรกุล, หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
CALL: WK140 ก471ร 2566 
ISBN: 9786169404019
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/cJI2F

14. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก พญ.นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Title: ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก = Gastrointestinal and liver disease in pediatric emergency / บรรณาธิการ, ธิติมา เงินมาก, นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล, ภัทรวรินทร์ วะทา
CALL: WS205 ภ474 2565
ISBN: 9786164262867
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/7bVA9

15. ได้รับหนังสืออภินันทนาการจาก รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ สาขาวิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Title: กลุ่มอาการสูงอายุและประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ / บรรณาธิการ, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ
CALL: WT120 มข285ก 2566 
ISBN: 9786166036572
ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/d3mg6

พร้อมให้บริการแล้วที่มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2

 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook   https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10