Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 - 6 มกราคม 2566 ครับ   
ขอเรียนแจ้งทุกท่านห้องประชุมที่ใช้ดำเนินกิจกรรมส่วนกลางจะย้ายไปใช้ที่ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ แทนในตลอดปี 2566

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/92315027177?pwd=SE9ZeThZUVJ3Wkp0QUROaXdLdk42dz09
Meeting ID: 923 1502 7177
Password: 207686

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Morbidity and Mortality Conference*
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ผู้บรรยาย : นพ. อรุณ ยาชะรัด, พญ. ภาวิณี ตั้งสุขศิริ
ผู้ดำเนินรายการ : นพ. ปฏิญญา มณีส้าว

วันพฤหัสที่ 5 มกราคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Approach to parkinsonism and related movement disorders* (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : ผศ.พญ. พัทธมน ปัญญาแก้ว
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/97716606535?pwd=WHkxSEhwbGs3TC9hMHFhemNpakFiQT09
Meeting ID: 977 1660 6535
Password: 924147

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
เวลา 7.30-8.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/94345917891?pwd=dVFvY3lycFQvNUtvVUMzSFJWWGtDZz09
Meeting ID: 943 4591 7891
Password: 597822

กราบสวัสดีปีใหม่ 2566 ทุกท่านครับ :emoticon_key_0004:

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
12
หอสมุดปิดให้บริการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566
เปิดให้บริการอีกครั้ง วันที่ 2 มกราคม 2566
เวลา 9.00-24.00 น.
เนื่องจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่
......................
MDCU Library Closed
December 31, 2022 - January 1, 2023
open again on January 2, 2023
at 9.00-24.00 (Midnight)
The Library will be closed on New Year

ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter  https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
13
ประกาศ
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
ห้องสมุดเปิดให้บริการเวลา 09:00-24:00 น.
......................
Announcement
Friday 30 December 2022,
which coincides with the Substitution for Extra Holiday
The library is open from 09:00-24:00
14
#ประชาสัมพันธ์
ไหนๆ ใครนั่งเก้าอี้ห้องสมุดแล้วปวดเมื่อยบ้าง
พวกเรามาจากกลุ่ม A6 รายวิชาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน วันนี้เรามีท่านั่งที่ถูกต้องมาฝากทุกคนเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกัน เลื่อนลงไปดูรูปได้เลย
15
ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
ห้องสมุดเปิดให้บริการเวลา 09:00-24:00 น.
............................................
Announcement
Thursday 29 December 2022,
The library is open from 09:00-24:00

16
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 ครับ   

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Grand Round : Immunology in asthma
ผู้บรรยาย : ศ.นพ. กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
รพ. ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/93095618256?pwd=aE5zeGNTOWYvMG5MVCttWjEvbWoyZz09
Meeting ID: 930 9561 8256
Password: 546668

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/96026380226?pwd=NUs1NlJwUXF0UXBZTUlkVitHbTlUQT09
Meeting ID: 960 2638 0226
Password: 849463

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม 2565
ไม่มีกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   


17
#ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือ พจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ฉบับราชบัณฑิตยสภา จำนวน 2 เล่ม
หนังสืออภินันทนาการจาก ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยความขอบคุณยิ่ง
------------------------------------------------
หนังสือจัดแสดงแล้วที่ มุมผลงานอาจารย์ ชั้น 1
พจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ฉบับราชบัณฑิตยสภา / คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ISBN: 9786163891532
CALL: WA670 พ174 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://library.car.chula.ac.th/search/i?search=9786163891532
 ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook  https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library  https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
18
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 23 ธันวาคม 2565 ครับ   

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/96934645883?pwd=YVNnNE9WdGQ0VkRqR2FMTjVHckM4dz09
Meeting ID: 969 3464 5883
Password: 184081

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Oncologic emergencies * (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : อ.พญ. ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/97382002601?pwd=YUd1UllrMGJCOUdQY1VBcFRPcWVaQT09
Meeting ID: 973 8200 2601
Password: 807228

วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Clinicopathological Conference
ผู้บรรยาย:     อายุรแพทย์ : ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
      รังสีแพทย์ :  พญ. ศศิปราง คงบุญวิจิตร์
      Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: พญ. โสวิชญา ปานทอง

Protocol Link:
https://drive.google.com/file/d/1glkIoPVMMP1khN35ke-Q7SHDoo5vW1qJ/view?fbclid=IwAR3HzsfCHrIX1l_T2mQoDFiBYTgKSpK4xgRMstlqTJMDsIKstpF_kwehSTY

Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99987695251?pwd=VVA4UWZRUXdkVG9DTW5SSzBTM3FJdz09
Meeting ID: 999 8769 5251
Password: 729444


วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 07.30-08.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/99893264554?pwd=RWJMSnFZV25XV2VkNFN5d1E1bFZndz09
Meeting ID: 998 9326 4554
Password: 526220

เวลา 12.00-13.00 น. : Core Lecture : Sleep disorders for internist * (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย : รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/95335266349?pwd=Y2VKdHBXVlNRZUVDZ1JiY1pJKyt6dz09
Meeting ID: 953 3526 6349
Password: 258355

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
19
หอสมุดปิดให้บริการ
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 ถึง 17.00 น.
และเปิดให้บริการอีกครั้ง เวลา 17.00 ถึง 24.00 น.
เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าทำการรื้อถอนตู้ พร้อมติดตั้งตู้โครงการปรับปรุงสายไฟใต้ดินปทุมวัน ภายในคณะแพทย์
......................
MDCU Library Closed
on Sunday December 18, 2022 09:00-17:00;
open again 17:00-24:00
The Library will be closed because the MEA (Metropolitan Electricity Authority) will install a cabinet for the Pathumwan underground cable improvement project within the Faculty of Medicine.

#ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/cumedlibrary
MDCU Library https://library.md.chula.ac.th/
Twitter https://twitter.com/cumedlib
Line @dxf0503w
20
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ 

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565 ครับ   

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
วันหยุดราชการเนื่องด้วยวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/95926385346?pwd=emRzbENGZnRXcHY3UVZuSENQbXRndz09
Meeting ID: 959 2638 5346
Password: 355405

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น. : Interdepartment Conference : A 26-year-old female with neck mass 3 months PTA * (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย :         
- นพ. อรรถพล อนันตสมบูรณ์
- พญ. สโรชา วิวัฒน์เวคิน
อาจารย์ที่ปรึกษา :
- อ.นพ. วิศรุต สามัคคีธรรม
- อ.นพ. วิทวัส แนววงศ์
- ผศ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ : Moderator
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link : https://chula.zoom.us/j/95302349439?pwd=TTRiMGZTZTRyQjhTTUhEK1YrZTdBQT09
Meeting ID: 953 0234 9439
Password: 170174

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
เวลา 07.30-08.30 น. : Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)   
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์หรือ ผ่าน Application Zoom
Zoom Link: https://chula.zoom.us/j/93693464184?pwd=QmlPclhGcENPUkpyQUR1dkU4cU5RZz09
Meeting ID: 936 9346 4184
Password: 865959

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นพ. วิณห์ กุลวิชิต
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์จุฬาฯ   
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10