Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นและการจัดการข้อมูลการแพทย์” หัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows และวิธีใช้บริการ Book Delivery, Request Document, Off campus access”

ในวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

บรรยายโดย ทีมบรรณารักษ์หอสมุดฯ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตึก อปร ชั้น 8

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ >> https://forms.gle/GQZh1CAvsjGK3RPf9
หมายเหตุ: สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
---------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: MDCU Library
Website: http://library.md.chula.ac.th
Line@: @dxf0503w
2
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 28 มกราคม 2565 ค่ะ

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Update in valvular heart disease (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย:  ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
เวลา 12:00-13:00 น.: Morbidity and Mortality Conference *
ผู้บรรยาย: นพ. ชัยอนันต์ ลีลาบูรณะศักดิ์, นพ. พิชานนท์ มิ่งฉาย, นพ. เมธัส ปัญญาวงศ์ขันติ
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ภคณัฏฐ์ เดชารัตนชาติ
ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 2C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 962 4226 4786 Password: 447694
Link: https://chula.zoom.us/j/96242264786?pwd=VERKTnphUm05RU5LK1RqK0pkSk9XUT09

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
เวลา 12:00-13:00 น.: Clinicopathological Conference* (บันทึกวีดีโอ)
ผู้บรรยาย:   อายุรแพทย์: อ.นพ. วรพจน์ นิลรัตนกุล
รังสีแพทย์: อ.นพ. อิทธิ อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. เฉลิมชนม์ สุทธหลวง
ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 2C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 917 2513 0392 Password: 857413
Link: https://chula.zoom.us/j/91725130392?pwd=YkdjRWlHYkQ1cjl2RTg0RzZ1VDNKUT09
เอกสาร Protocol CPC ได้แนบมากับ e-mail ฉบับนี้

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
เวลา 07.30-08.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณค่ะ
พญ. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
3
ขอเชิญทดลองใช้หนังสือ book@ovid จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 19 ม.ค.-18 ก.พ.65
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://library.md.chula.ac.th/bkovid.htm
OFF Campus Access
https://login.cuml1.md.chula.ac.th/login เลือก Ovid
4
สวัสดีครับ
ขอแนะนำ CPC ประจำเดือน ประจำเดือนมกราคม 2565
จัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 12:00 น. ครับ
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกคนร่วม discuss กัน และมีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ร่วม discuss เช่นเดิมครับ
CPC ประจำเดือนนี้ เป็นการอภิปรายผ่านทาง Application Zoom เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

อายุรแพทย์: อ.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล
รังสีแพทย์: อ.นพ.อิทธิอิทธ์สวัสดิ์พันธุ์
Diagnostician: concealed identity

Case protocol: https://drive.google.com/file/d/1TcKABqW-_k13G3aR3cKl2XemVelXbNXP/view?usp=sharing
5
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 14 มกราคม 2565 ค่ะ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Thrombotic disorders and anticoagulant therapy (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย: อ.นพ. ฉัตรไผท มูลละ
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
เวลา 07.30-08.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Acute kidney injury and critical care nephrology (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย: รศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณค่ะ
พญ. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
6
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565
เป็นหนังสือจัดซื้อภาษาอังกฤษ 3 รายการ 3 เล่ม
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
7
ขอแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565
เป็นหนังสือจัดซื้อภาษาอังกฤษ 15 รายการ 15 เล่ม
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
8
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ

กราบสวัสดีปีใหม่อาจารย์ที่เคารพทุกท่านค่ะ ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 7 มกราคม 2565 ค่ะ

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
เวลา 12.00-13.00 น.: Palliative conference: Tips for successful family meetings in difficult situations “Explore realistic  experience through Role-playing” (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย:
รศ.นพ.ดร. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
อ. พญ. ปิยพร ทิสยากร
อ.นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร "Fatal procedure-related complication"
อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน "To die or not to die"
อ.พญ.กุลยา ตรรกวาทการ "Dialysis or Not"
Moderator: ผศ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ทีมนักแสดงแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 07.30-08.30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Common pitfalls of diagnosis and management in primary headache: What should be known for internist (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: อ.นพ.ประกิต อนุกูลวิทยา
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 925 2709 4861 Password: 752962
Link: https://chula.zoom.us/j/92527094861?pwd=NWNBdEFlMXVXSnRFdDFzRG96d2dzUT09

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณค่ะ
พญ. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
9
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านค่ะ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2564 ค่ะ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 
เวลา 12:00-13:00 น.: Clinicopathological Conference* (บันทึกวีดีโอ)
ผู้บรรยาย:   อายุรแพทย์: อ.พญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม
รังสีแพทย์: ผศ.พญ.เนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล
Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ภคณัฏฐ์ เดชารัตนชาติ
ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 2C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
การบรรยายผ่าน Application Zoom Meeting ID: 992 1566 4458 Password: 559084
Link: https://chula.zoom.us/j/99215664458?pwd=ZHVNZ2NibE40SlJvMURGWHFBVktHZz09
เอกสาร Protocol CPC ได้แนบมากับ e-mail ฉบับนี้

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 
วันหยุดราชการ วันสิ้นปี

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณค่ะ
พญ. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
10
โปรดทราบ

หอสมุดปิดบริการ

วันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65

เนื่องในวัน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

และจะเปิดให้บริการตามปกติ

ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 65 เวลา 9.00-24.00 น.
Pages: [1] 2 3 ... 10