อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: sumalee on August 08, 2022, 04:28:17 PM

Title: ขอเชิญทดลองใช้หนังสือ book@ovid ระหว่างวันที่ 5 ส.ค.-4 ก.ย.65
Post by: sumalee on August 08, 2022, 04:28:17 PM
ขอเชิญทดลองใช้หนังสือ book@ovid
หนังสือออกใหม่เดือน พ.ค-มิ.ย. รอบที่ 2 จำนวน 1 เล่ม ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 5 ส.ค.-4 ก.ย.65
1. Pediatric Chiropractic
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272747

หนังสือออกใหม่เดือน มิ.ย-ก.ค. รอบที่ 1 จำนวน 13 เล่ม ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 5 ส.ค.-4 ก.ย.65
1. 5-Minute Clinical Consult 2023
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02273319
2. Bethesda Handbook of Clinical Oncology, The
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272768
3. Defining Excellence in Simulation Programs
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02273391
4. Handbook of Targeted Cancer Therapy and Immunotherapy: Breast Cancer
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272770
5. Hematology Rapid Review
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02238421
6. Oxygen: Creating a New Paradigm
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02191036
7. Paul's Fundamental Immunology
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272411                           
8. Pharmacology Made Incredibly Easy!
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272611
9. Pocket Addiction Medicine
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272761
10. Pocket Medicine
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272997
11. Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections, A
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02250088
12. Savage & Aronson’s Comprehensive Textbook of Perioperative and Critical Care Echocardiography
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02272408
13. Washington Manual of Pediatrics, The
https://oce.ovid.com/book?SerialCode=02273000