อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: sumalee on August 03, 2022, 09:18:53 AM

Title: ขอเชิญเข้าร่วมอบรม SPSS
Post by: sumalee on August 03, 2022, 09:18:53 AM
ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม SPSS
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตึก อปร ชั้น 8
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3LhEanl
หมายเหตุ: สำหรับนิสิต คณาจารย์ บุคลาคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์