อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: sumalee on August 01, 2022, 09:16:19 AM

Title: ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
Post by: sumalee on August 01, 2022, 09:16:19 AM
ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2 และมุมผลงานอาจารย์ ชั้น 1
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
__________________________________________
1. 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก
https://shorturl.asia/Kg0xd
2. 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งปอด
https://shorturl.asia/i4VhO
3. 108 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งทางเดินอาหาร และมะเร็งตับ
https://shorturl.asia/1KScP
4. 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม
https://shorturl.asia/ZNGni
5. รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง
https://shorturl.asia/OJ4wz
6. มะเร็งกล่องเสียง
https://shorturl.asia/31sAz