อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: sumalee on July 22, 2022, 04:23:37 PM

Title: ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
Post by: sumalee on July 22, 2022, 04:23:37 PM
ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สามารถดูตัวเล่มได้ที่ มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html

รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 26
1. Climbing medicine : a practical guide
2. Unilateral biportal endoscopic spine surgery : basic and advanced technique
3. Anterior hip replacement : from origin to current advanced techniques
4. Tricuspid valve disease : a comprehensive guide to evaluation and management
5. Renal cancer : current status and innovations
6. Tubulointerstitial nephritis
7. Insights into incontinence and the pelvic floor
8. Pediatric neuroimaging : cases and illustrations
9. Practical visual electrophysiological examination
รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย ครั้งที่ 27
1. Anatomy & physiology
2. Advanced nutrition : macronutrients, micronutrients, and metabolism
3. Gould's pathophysiology for the health professions
4. Nutritional oncology : nutrition in cancer prevention, treatment, and survivorship
5. DiMaio's forensic pathology
6. The basics of investigating forensic science : a laboratory manual
7. Forensic science : the basics
8. Pathology of sharp force trauma
9. Ruppel's manual of pulmonary function testing
10. Essentials of cardiopulmonary physical therapy
11. ภาพในโรคต้อหิน = Ocular imaging in glaucoma