Author Topic: ประกาศ!! แจ้งช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้  (Read 3940 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sumalee

  • Moderator
  • เจ้าของโรงเตี๊ยม
  • *****
  • Posts: 885
ประกาศ!! แจ้งช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
ตามที่คณะแพทยศาสตร์มีการปรับปรุงพื้นที่อาคารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
.วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-18.00 น. อินเทอร์เน็ตภายในอาคาร หอสมุด จะไม่สามารถใช้งานได้
.วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-18.00 น. อินเทอร์เน็ตภายในคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายของคณะฯ จากภายนอกพื้นที่ จะไม่สามารถใช้งานได้
ขออภัยในความไม่สะดวก
« Last Edit: May 21, 2024, 10:25:40 AM by sumalee »