Author Topic: เชิญแนะนำหนังสือและวารสารเข้าห้องสมุด  (Read 13762 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Wanla

  • Administrator
  • เจ้าของโรงเตี๊ยม
  • *****
  • Posts: 623
ขอเชิญผู้ใช้บริการหอสมุดทุกท่าน เข้าชมการแสดงตำราแพทย์ใหม่ๆ ที่ลานหน้าหอสมุด โดยร้านขายตำราแพทย์ 3-4 แห่ง ทยอยกันมาติดต่อกัน 2 สัปดาห์

ท่านสนใจใคร่แนะนำให้หอสมุดจัดซื้อเล่มไหนไว้ให้บริการ ขอบัตรแนะนำหนังสือได้จากผู้ขายนำมากรอกได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตระดับใด ตลอดจนบุคลากรของคณะแพทย์ และของรพ.จุฬาฯ สามารถแนะนำหนังสือได้ทั้งสิ้น (กรอกแล้วยื่นให้ผู้ขาย หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่หอสมุดที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนก็ได้)  :)

ถ้าบอกรายละเอียดการติดต่อ (contact info) ของผู้แนะนำด้วย เมื่อหนังสือมาถึงหอสมุด และพร้อมให้ยืม หอสมุดก็จะแจ้งผู้แนะนำ เพื่อให้สามารถมายืมหนังสือเล่มนั้นได้เป็นท่านแรกด้วย  ;D

Wanla

  • Administrator
  • เจ้าของโรงเตี๊ยม
  • *****
  • Posts: 623
หรือแนะนำออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บหอสมุด http://cumic.md.chula.ac.th/cgi-bin/library2/book/bksuggest.pl ลองเข้าไปดูหนังสือใหม่ๆ (ต่างประเทศ) ได้ที่เว็บอะเมซอน หรือเว็บหอสมุดแพทย์ชั้นนำของโลก หรือสำหรับตำราภาษาไทย ดูได้ตามร้านขายหนังสือต่างๆ หรือ online catalog ของหอสมุดแพทย์ชั้นนำของประเทศ

ในเงื่อนไขเดียวกัน คือนิสิตและบุคลากรคณะแพทย์/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกท่าน สามารถแนะนำได้ ในขณะนี้อัตราการตอบรับ (ซื้อหนังสือและตำรา ตามที่มีการแนะนำ) มากกว่า 90% นะครับ และมีผู้แนะนำออนไลน์มาเรื่อยๆ ทั้งนิสิต แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรต่างๆ

ถ้าคิดว่า หนังสือเล่มนั้น น่าจะเป็นประโยชน์กับ medical community ของเรา เชิญได้เลยครับ เมื่อท่านสละเวลาแนะนำหนังสือหรือวารสาร (ทั้งแบบตัวเล่มและ/หรือออนไลน์) ท่านกำลัง contribute ให้กับ medical community โดยรวมของเราครับ
  8)